ზალეუკოსის კანონები

250px-Zaleucusძველი საბერძნეთის კანონმდებლის ზალეუკოსის საქმიანობის შესახებ ძალიან ცოტა რამ არის ცნობილი. იგი ძვ. წ. VII საუკუნეში ცხოვრობდა. ზოგიერთის აზრით იგი პითაგორას მოსწავლე ან მონა იყო. კანონები, რომელიც მან შექმნა მიმართული იყო კერძო და საზოგადოებრივ ურთიერთობებში მორალური, წესრიგის დამყარებაზე და ძალზედ მკაცრ ხასიათს ატარებდა.

ზალეუკოსის კანონი ითვალისწინებდა კანონში ცვლილების შეტანასაც, ამ შემთხვევაში კანონში ცვლილების შეტანის მსურველი სხდომაზე კისერზე თოკშემოხვეული მოდიოდა და იმ შემთხვევაში თუ კანონში შესატანი ცვლილება არ იქნებოდა გათვალისწინებული იქვე იხრჩობდა თავს. ამიტომ 300 წლის განმავლობაში ზალეუკოსის კანონებში მხოლოდ 2 შესწორება იქნა შეტანილი. ზალეუკოსს მიაწერენ სხვადასხვა სახის დამნაშავეთა მიმართ მოსამსართლეთა თვითნებური გადაწყვეტილებების აღკვეთის მიზნით გარკვეული სახის სასჯელის დაწესებასაც.

Zaleucusროგორც აღვნიშნეთ ზალეუკოსის კანონში სულ ორი ცვლილება შევიდა.

კანონში ეწერა: „თვალის ამომთხრელი თვითონ კარგავს თვალს“ შესწორებულ კანონს დაემატა „… თუ ვინმე ცალთვალას თვალს ამოთხრის –  ორივე თვალს დაკარგავს“. ყველა დაეთანხმა ამ ცვლილებას – როგორც სამართლიანს. მეორე შესწორება ასეთი იყო: „ვინც ცოლს უშვილობის გამო შორდება, მას უფლება აქვს ახალი ცოლის მოყვანისა“, შესწორება კი ასე გამოიყურებოდა „… მაგრამ არა ყოფილ ცოლზე უმცროსისა“.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s