ლექცია 1. მე-20 საუკუნის ევროპული აზროვნება და კულტურა

ლექციას უძღვება ჩრდილოეთ კაროლინის უნივერსიტეტის პროფესორი, ლოიდ კრამერი. კურსი ეძღვნება ევროპის უახლოეს ისტორიას. ამ კურსით მსმენელი გაეცნობა მე-20 საუკუნის ევროპული აზროვნებისა და კულტურის განვითარებას, რომელიც განკუთვნილია როგორც მომავალი მეცნიერებისათვის, ისე ნებისმიერი მსმენელისთვის.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s