სიკვდილით დასჯა აზიის ქვეყნებში

ჩინეთში სიკვდილით დასჯის განსაკუთრებულად ეგზოტიკური მეთოდები ჰქონდათ. დამნაშავეს ნორჩი ბამბუკის რტოებზე ამაგრებდნენ და მოგვინაბით ბამბუკი იზრდებოდა და საშინელ ტკივილს აყენებდა ადამიანს. ჩინელი დიდგვაროვანმა შან იანმა სიკვდილით დასჯის ახალი მეთოდი შემოიტანა (390-338წწ.). მისი კანონმდებლობის თანახმად ნებისმიერი, ვინც დამნაშავეს არ ამხელდა, სიკვდილით დაისჯებოდა და მას ორ ნაწილად გაყოფდნენ. ჩინეთში დაიწყეს ადამიანების ცოცხლად დამარხვაც. მაგალითად, 460 ადამიანი ცინ შიხუანეს დროს ცოცხლად დამარხეს კონფუცის სწავლების მიმდევრობის გამო.

Image

კორეაში ადამიანის ორგანიზმს ძმრით ბერავდნენ და შემდეგ დასარტყამ ინსტრუმენტად იყენებდნენ.