კავკასიის კომისარიატის ბრძანება

კავკასიის კომისარიატმა გიორგობის თვის 15 თარიღით შემდეგი ბრძანება გამოსცა:

„პოლიტიკური მომენტის განსაკუთრებული პირობების და ცენტრალური საერთო სახელმწიფო მთავრობის უქონლობის გამო, გიორგობისთვის 15-დან ჩვენ ამისა ქვემოხელისმომწერნი კომისარიატის წევრები შევუდექით თავთავიანთ თანამდებობის ასრულებას. კავკასიის კომისარიატს ენიჭება სრული სახელმწიფოებრივი უფლებამოსილება ამიერ-კავკასიის საზღვრებში. ხსენებულ კომისარიატს ემორჩილებიან ყველა სამთავრობო დაწესებულებანი და ამიერ კავკასიის სხვა და სხვა მოხელენი. წინადადებას ვაძლევთ ყველა დაწესებულებებს და მოხელეთ საქმეების შესახებ კომისარიატს მიმართონ.

  • საშინაო საქმეთა სამინისტროს კომისარი ა.ი. ჩხენკელი;
  • სამხედრო და საზღვაო სამინისტროს კომისარი ა.დ. დონსკოი;
  • ფინანსთა სამინისტროს კომისარი კარჩიკიანი;
  • სახალხო განათლების სამინისტროს კომისრის ხან ხოისკის მაგიერ – ხას მამედოვი;
  • იუსტიციის სამინისტროს კომისარია შ.ვ. ალექსეევ-მესხიევი;
  • ვაჭრობა მრეწველობის სამინისტროს კომისარი ნერუჩევი;
  • სასურსათო საქმეთა სამინისტროს კომისარი ტერ-გაზარიანი;
  • საზოგადოებრივ მზრუნველობის სამინისტროს კომისარი ოგაჯანოვი;
  • სახელმწიფო კონტროლის საქმეთა კომისარი ხას-მამედოვი.
გაზ. „საქართველო 1917 გიორგობისთვის 16