თევზაძე სარდიონ ონისიმეს ძე

(ავტობიოგრაფია)

დავიბადა 1883,  ს. წიაღობანი. ქართველი. მემანქანის თანაშემწე. ტრამ. სახელოსნოში. შინაური განათლებისა. სოციალ დემოკრატი.

თფილისის ადრესი:  პარკოვის ქუჩა № 23. XI სამ. ნაწ.

1908 წელს ტრამვაიში დამატუსაღეს. ოთხი თვის ციხეში ჯდომის შემდეგ გადასახლებული ვიყავი თბილისის გუბერნიის საზღვრებიდან სამხედრო წესების მოხსნამდე.

1911 წელს სოციალ-დემოკრატიულ გაზეთ (აზრის) რედაქციაში რედაკტორ თანამშრომლებთან ერთად კიდევ ვიყავი დატუსაღებული ნამესტნიკის განკარგულებით გადამასახლეს კავკასიის საზღვრებიდან. რევოლუციის შემდეგ მომეცა საშვალება ძველ ალაგს კი შრომას დავბრუნებოდი.

წყარო: საქართველოს ეროვნული არქივი